Образование

ОУ „Бачо Киро“ спечели финансиране за изграждане на училищен STEM център

Великотърновското основно училище „Бачо Киро“ е одобрено за втори етап на финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН след втория етап на кандидатстване. Със средства в размер на 266 767 лв. ще бъде изграден STEM център в сградата на основното училище. Проектът предвижда изграждане на център за природни науки, изследвания и иновации. Ще бъдат обособени зони, в които учебната среда е съобразена с режима на учене: свободна зона, активна зона – лаборатория по природни науки и изследвания, зона за генериране на идеи и проучване, зона за създаване, зона за взаимодействие и представяне.

В различните зони учениците ще могат: да се събират, да комуникират помежду си и свободно да обменят идеи; ще осъществяват работа в малки групи, ще изследват и експериментират, прилагат и надграждат знания. STEM средата включва място за учене, дискусии, обмен на информация. Учениците ще анализират, моделират и ще създават продукти; ще поставят и обсъждат проблеми и развиват презентационните си умения.

За изграждане на отделните зони е предвидено модерно техническо и технологично оборудване: мултитъч екран, лаптопи, zSpace, AIO станция, микроскопи, 3D принтер, Euclid`s shapes. В изградения STEM център ще се провеждат часове от задължителната подготовка по природни науки: човек и природа, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и ЗО и реализиране на извънкласни инициативи чрез приложение на трансдисциплинарна интеграция. Дейности ще се осъществяват и в часовете за занимания по интереси в ГЦОУД. Центърът ще се използва от учениците от І – VІІ клас.