Образование

От 3 декември ВТУ стартира кампанията „Рано рани”

От 3 декември ВТУ стартира кампанията си за прием на студенти за учебната 2019/2020 г. под надслов „Рано рани”. Акцията ще продължи до запълването на отпуснатите места, като в първи курс могат да се запишат кандидати, които имат дипломи за средно образование и са положили държавен зрелостен изпит в периода 2008 – 2018 г.

Място в една желана специалност могат да запазят кандидати, които ще придобият диплома през 2019 г. или са завършили средно образование преди 2008 г.