Община

От 16 януари великотърновци могат да кандидатстват за смяна на стари печки на дърва и въглища

От 16 януари великотърновци отново могат да кандидатстват за смяна на старите замърсяващи печки на дърва и въглища по програма LIFE+ на Европейската комисия. Приемът продължава до 17 февруари включително.

Проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ в реализацията на неговата Основна фаза вече включва и климатици като допустим нов уред за отопление, освен тези на газ или пелети. Още в края на миналата година Велико Търново и останалите четири общини защитиха промяната предвид променената икономическа обстановка в Европа.

Кампанията обхваща части от пет квартала – „Варуша“ и старата градска част, „Асенов“, „Картала“, „Акация“ и „Света гора“, както и широкия градски център с районите около ПМГ „Васил Друмев“, Стадион „Ивайло“, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, Езикова гимназия, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ПГСАГ „Ангел Попов“, ОУ „Петко Р. Славейков“, парк „Марно поле“.

Всички улици и райони в обхвата на проекта са подробно описани в поканата за кандидатстване. Заедно с цялата необходима информация и документация, тя е публикувана в сайта на Общината на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/.

Новите уреди, включително и климатиците, са безплатни за одобрените кандидати, заедно с монтажа, премахването на старите печки и предаването им за рециклиране.

Кандидати, участвали в Пилотната фаза на проекта, но останали в резервния списък, се класират по право за участие в Основната фаза за същия имот и за същото отоплително оборудване, за което са кандидатствали. В случай че желаят да продължат участието си в проекта и да им бъде подменено отоплителното оборудване през Основната фаза, те трябва да посетят офиса на общината, където да подпишат актуализирана декларация, без да подават наново целия пакет от документи.

А за големите квартали – „Бузлуджа“, „Зона Б“, „Колю Фичето“, „Чолаковци“, както и за районите извън обхвата на проекта по програма LIFE Община Велико Търново подготвя нов проект, който ще бъде подаден по новата ОП „Околна среда“. Планирано е да бъдат обхванати над 4000 домакинства, чиито стари печки да бъдат сменени с нови отоплителни уреди от различен тип, включително и климатици.