Социални дейности

От днес 172 226 души могат да поискат преизчисляване на пенсиите си

От днес влиза в сила новият механизъм за намаление на индивидуалния коефициент при пенсиониране. Той ще засегне основно хората, които са се възползвали от ранното пенсиониране, като военни и полицаи, както и такива, които получават инвалидна пенсия. те могат да поискат преизчисление на пенсията, за да получат увеличение. Според новия механизъм редукцията на пенсията от НОИ вече ще е 9, а не досегашните 20 процента.

Заради по-ранното си пенсиониране общо 172 226 души у нас с осигуровки в частните фондове вече получават пенсия от държавата, но намалена с 20%. Част от пенсиите на тези хора ще се вдигнат заради новото правило. Втора пенсия обаче ще получат, след като навършат нормалната пенсионна възраст.

Тези хора могат да подадат заявление с искане за преизчисляване на пенсията, ако това е по-благоприятно за тях. Заявлението се подава лично или с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, не по-късно от 30 септември 2022 г. Когато човек получава пенсия, приравнена на минималната, но действителният є размер е по-нисък от нея, преизчисляването може да няма очаквания ефект.

Когато преизчисленият размер остане отново под минималната от 300 лева, той ще продължи да се изплаща без промяна, а ако надхвърли с малко прага, увеличението ще е ниско, уточняват от НОИ. Тези случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност, тъй като 105 549 или почти 70% на сто от изплащаните 151 246 пенсии с намален коефициент, са в минимален размер.

Не така стоят нещата при пенсиите за стаж и възраст с намален коефициент, които са 15 134. От тях минимална пенсия взимат едва 1 503 пенсионери или малко под 10 на сто, поради което ефектът от преизчисляването при тях ще е по-осезаем.

Новата формула ще доведе и до средно с 50-60 лв. по-висока държавна пенсия за жените, които ще се оттеглят от работа с пенсия от двата стълба след 1 септември.

Първите с право на втора пенсия ще бъдат около 17 хил. жени, които ще навършат 61 г. и 8 месеца. Новата формула засяга общо около 2 314 200 души, родени след 31 декември 1959 г. Около 168 хил. от тях ще имат втора пенсия между 2021 и 2024 г.