Култура Община

От днес община Велико Търново приема предложения по програма „Изкуство и култура”

Община Велико Търново обявява сесия за приемане на проектни предложения за 2018 година по Програма „Изкуство и култура Велико Търново“. Предложенията могат да се подават от днес до 27 март 2018 г. Одобрените проекти се финансират от бюджета на Община Велико Търново.

Програма „Изкуство и култура Велико Търново“  – Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново са публикувани в интернет сайта на Общината в раздел „Култура и туризъм“ – Програма „Изкуство и култура“ https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/programa-izkustvo-i-kultura-veliko-trnovo/.

Бюджетът на Програмата за 2018 г. е 50 хил. лв. Проекти се подават във формат pdf  на e-mail: izkustvoikulturavt@gmail.com

За допълнителна информация: г-жа Албена Ангелова, тел. 062/619 411