Икономика Политика

Зареждаме с 0,25 лв. по-малко за литър гориво, ако зареждаме до 50 литра, но след обнародване в Държавен вестник

Компенсацията от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция, която трябваше да е от днес, 1 юли, ще влезе в сила след обнародването и в Държавен вестник. Това ще отнеме над три дни, предупредиха от Българската петролна и газова асоциация. Мярката ще важи до 31 декември тази година. Отстъпката е за моторни превозни средства, регистрирани по Закона за движение по пътищата, собственост на физическо лице, или ползвани от физическо лице, вписано като ползвател в талона на моторното превозно средство.
Компенсацията е при зареждане с бензин А-95, дизел без добавки, втечнен нефтен газ и природен газ.
Отстъпката се предоставя от крайния разпространител и е за до 50 л. на зареждане чрез намаляване на дължимата от физическото лице сума за плащане. Всеки краен разпространител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, е задължен да предоставя компенсацията, записа парламентът. Не са задължени да предоставят компенсацията обекти, които работят изцяло на самообслужване, и обекти за времето, в което функционират на самообслужване.
Крайният разпространител задължително издава фактура на физическото лице за извършена доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация. Тя се издава заедно с фискалния бон. Във фактурата задължително се посочват идентификационен номер (EГН или ЛНЧ) на физическото лице, посочено в талона на моторното превозно средство, и размерът на предоставената компенсация.