Икономика Община

От днес заведенията с две и повече звезди трябва да осигуряват възможност за плащане и с ПОС терминал

Община Велико Търново уведомява лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечение, че считано от днес, 1-ви март, съгласно чл.117, ал.6 и ал.7 от Закона за туризма, в заведения с категория две и повече звезди, ресторантьори и съдържатели са длъжни да осигурят възможност за плащане и посредством ПОС терминално устройство.

Информация за това трябва да е поставена на видно за клиентите място в съответния обект.

Лицата, които не спазят тези изисквания, подлежат на глоба, съгласно чл. 231а от Закона за туризма.