Община Социални дейности

От днес във Велико Търново стартира предоставянето на патронажна грижа

Oт днес /23 април/ са назначени на длъжност „Социален асистент“ първите 10 лица, които ще предоставят услуги на територията на Община Велико Търново в изпълнението на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Към настоящия момент услугите ще бъдат предоставени на общо 117 лица, попадащи в целевата група, които живеят в гр. Килифарево, с. Арбанаси, с. Никюп, с. Леденик, с. Самоводене и с. Водолей. Назначените социални асистенти ще извършват услуги свързани с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Социалните асистенти ще извършват дейността си на 8 часов работен ден, в работните дни от седмицата.

На официалната интернет страница на Община Велико Търново е публикувана обява за набиране на кандидати за заемане на длъжност „социален асистент“. Кандидатите, отговарящи на условията, ще бъдат вписани в обособен регистър и ще бъдат назначавани поетапно, според обема и натовареността на подадените от потребителите заявки. Срокът на проектните дейности е до 31 декември.

Лицата, които попадат в обхвата на целевите групи по проекта и имат необходимост от предоставяните по процедурата услуги, могат да заявят своето желание и да получат допълнителна информация на телефон 062/619 220 – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.

Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами. Общо 296 лица могат да бъдат обхванати по новата процедура.