Икономика Политика

Отпада забраната адвокат да бъде управител в търговско дружество

Отпада забраната адвокат да бъде управител в търговско дружество, както и изпълнителен директор на акционерно дружество, прие на първо четене парламентът. Създава се правна възможност за упражняване на адвокатска дейност чрез еднолично адвокатско дружество.

Депутатите одобриха единодушно с 86 гласа „за“ внесените от Иглика Иванова-Събева и депутати от ГЕРБ промени в Закона за адвокатурата.

С измененията се дава правото на всеки адвокат да избере дали да упражнява адвокатска професия като физическо лице и да облага доходите си по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица или да упражнява професията си чрез еднолично адвокатско дружество, като по този начин ще може да се възползва от данъчния режим за облагане на приходите от адвокатска дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Отпадането на забраната адвокат да бъде управител в търговско дружество е продиктувана от развитието на обществените отношения и цели уеднаквяване със съществуващата уредба в голяма част от държавите от Европейския съюз.