Здравеопазване

Отново обучават в застъпничество ромски студенти по медицина

Обучение по застъпничестно за студенти роми от медицински университети в цялата страна организира за девета поредна година център „Амалипе” във Велико Търново. То ще се проведе в комплекс „Бряста“ от 25 до 28 юли и е част от Програмата за подкрепа на роми – студенти по медицина, координирана от Институт „Отворено общество” – София.

В рамките на обучението студентите традиционно ще се занимаят с проблемите в сферата на ромската интеграция, здравеопазването и здравната реформа като цяло. Лектори ще бъдат проф. Татяна Дронзина, Лало Каменов от Комисията за защита от дискриминация и др. „Част от програмата е и работа на терен в Дряново и Раданово”, сподели Валери Ангелов от център „Амалипе”. Там бъдещите лекари и вече работещите в сферата на здравеопазването ще измерят кръвното налягане на желаещи и ще ги консултират по интересуващи ги въпроси. „ Повечето от младите медици са излезли от подобни ромски махали. Искаме жителите им да видят, че и деца от ромския етнос могат да завършат и работят тази престижна специалност”, коментира Валери Ангелов. Той поясни, че в обучението по застъпничество ще се включат 35 младежи.