Здравеопазване

Отново лишиха държавата от придобиване на 90.72 процента от акциите в МОБАЛ

За пореден път държавата не можа да се сдобие с над 90 процента от капитала на областната болнсица “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. Това стана с две трети от мнозинството на проведеното Общо събрание.

В момента държавата притежава 51 процента от акциите. Ако исканото увеличение на капитала с около 10 милиона лева беше станало факт, тя щеше да има 90.72 процента от капитала на дружеството. Промените за община Велико Търново щяха да са от сегашните 14.65 процента на 2.77 процента.