Култура

Отново литературен конкурс „ Изящното перо – 2019”

Традиционен литературен конкурс „ Изящното перо – 2019” стартира Салонът за българска култура и духовност в Чикаго. В него желаещите ще се представят в два раздела – поезия и проза. В първия участващите творби могат да са най-много три, а във втория – две. Задължително е те да са написани на български. Произведенията се изпращат до 30 септември на имейл: salonbdculture@yahoo.com.

Победителите ще бъдат обявени по време на Дните на българската култура в Чикаго през ноември.