Здравеопазване

Отново кръводарителска акция на Цветница в храма „Св.Никола”

Акция по кръводаряване „Запалете свещичка, дарете живот“ ще се проведе във великотърновския храм „Свети Никола“ на Цветница – 21 април. Екип на отделението по транфузионна хематология ще бъде в неделното му училище от 9 до 14 часа.

Кръводарител може да бъде всеки клинично здрав човек, навършил 18 години, който в момента не приема лекарства и е отпочинал. Специалистите на кръвния център ще извършват на място задължителния медицински преглед на желаещите да участват в кампанията. Доброволното кръводаряване е изключително важно за поддържане на резерва от кръв. То е необходимо както за реагиране при спешни състояния, така и за болни, чието качество на живот зависи от дарената кръв, припомнят медиците.

Акция по кръводаряване  „Запалете свещичка, дарете живот“ в църквата „Св.Никола” във Велико Търново се провежда на Цветница за единайста поредна година.