Образование

Отлично представяне на ПГСАГ „Ангел Попов“ в инициативите на РУО

ПГСАГ „Ангел Попов“ се включи активно в инициативите на РУО – Велико Търново, посветени на „Май – месец на образованието, културата и духовността“. Отлично се представиха участвалите ученици и учителите, които ги подкрепиха.

На първо място се класира Магдалена Емилова Демирева от 8 клас, специалност „Интериорен дизайн“ в конкурса за есе на тема „Събуждащият книги, събужда светове…“ и получи грамота от РУО В.Търново. Учител на Магдалена Демирева по български език и литература е г-жа Нели Гергенчева-Видиновска, старши учител в гимназията.

Грамота на РУО – В. Търново за отлично представяне получи екипът, създал клип на тема „На мойто детство люлката е тук“ с участието на ученици от гимназията, които рецитират прекрасни стихове за люлката на своето детство на фона на красиви гледки от В. Търново. Клипът е създаден под ръководството на г-жа Нели Гергенчева и г-н Христо Христов, учители по български език и литература в гимназията.

Грамота на РУО – В. Търново за отлично представяне в инициативата „Великите български пълководци и стратези“ и изработената презентация получи Гергана Константинова от 10 клас, специалност „Интериорен дизайн“. Учител на десетокласничката е д-р Симеон Недев, старши учител по история в гимназията.