Прокуратура

Отличиха прокурор Донка Мачева с „Личен почетен знак първа степен – златен“ на Висшия съдебен съвет

С отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“ от Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет е наградена Донка Мачева – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Отличието е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Поощрението е на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт. През дългогодишната си кариера, г-жа  Мачева е била прокурор и районен прокурор на Районна прокуратура – Велико Търново, а след това прокурор и заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново.