Образование

Откриха студентска изложба в Търново

Студентска фотоизложба „Фотографията като комуникация и естетика“ беше открита в Ректората на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Фотографиите са дело на студентите от трети курс на бакалавърските програми във Филологическия факултет – Приложна лингвистика (два чужди езика), Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии, Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии, Германистика, Педагогика на обучението по български език и чужд език. Сред официалните гости на събитието, което се провежда за трета поредна година, бяха ректорът проф. д-р Христо Бонджолов, деканът на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова и преподаватели и студенти от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“. Изложбата включва селекция от най-добрите фотографии, представени по време на обучението в едноименната дисциплина с преподавател гл. ас. д-р Георги Игнатов. В експозицията са намерили място фотоси от България, Европа и САЩ, които попадат в категориите фоторепортаж, природа, портрет, детайл, градска среда и черно-бяла фотография. Чрез езика на фотографията студентите разказват за творческите си изпитания, свободното време, срещите с приятели, пътуванията в страна и чужбина, както и за миговете от живота, които са ги впечатлили.