Денят Култура

Откриха обновената читалня на Държавен военноисторически архив във Велико Търново

 

Церемония по откриването на обновените читалня и административна част  от сградата на Държавен военноисторически архив(ДВНА) във Велико Търново  се сътоя днес. Инициативата бе реализирана по проект “ Красива България“  за 2021. На нея присъстваха доц. д-р Михаил Груев, председател на ДА“Архиви“; Областният управител на Велико Търново Георги Гугучков;  Бригаден генерал Иван Маламов, началник на НВУ „Васил Левски“, преподаватели от НВУ и др.

Средствата, с които са извършени ремонтните дейности, са на стойност 68 хил. лв. Приносът на ДА „Архиви“, е в рамките на 58%.  Публичната читалня в сградата е с  нова подова настила, подменена е дограмата, поставено е енергоспестяващо осветление, а вратите осигуряват ефективна противопожарна защита. Осигурен е санитарен възел за хора с увреждания, съобразен със всички изсквания. След основен ремонт е и лабораторията за реставрация, а приемната на архива е възобновена според изискванията   за пожарна безопасност. Реновирана е дограмата във всички стаи, които се ползват от служители на учреждението. Сградата на архива е въведена в експлоатация през 1974г., като до сега са извършвани само козметични  ремонтни дейности.

„Към момента в Държавен военноисторически архив се съхраняват около 500 хил. архивни единици, систематизирани в приблизително 3500 фонда. Не винаги се дигитализират целите архивни единици. В някои случаи  това става с част от документите, които представляват по-сериозен интерес или са заявени за ползване от гражданите“- поясни директорът на Военноисторическия архив Светлин Радев

„Предизивкателствата пред ДА „Архиви“ са свързани с опазването и съхранението на документите, които са при нас. Общо в системата на архивите имаме около 94 линейни метра ценни  документи. Затова опазването на този масив само по себе си е предизвикателство. Едни от целите през следващата година пред нас са  електронното архивиране, дигитализацията и подобряване на условията на работа в структурните звена, за да може архивите в страната да се превърнат в приятно и удобно място за работа на гражданите и на изследователите“- заяви  председателят на ДА“ Архиви“ и допълни, че процесът на дигитализация изисква големи финансови ресурси. Към момента има дигитализирани близо 500 хил. изображения (около 200 хил. документа), коетое  нищожно на фона на над 10 млн. архивни  документи съхраняващи се в агенцията.

Церемонията беше съпроводена и с откриване на изложбата „70 години Държавен военноисторически архив. Живот, призвание, отговорност“. Експозицията е подредена във фоайето на сградата и в нея са включени документи, които разказват за историята, дейността и приноса на архива като част от Националния архивен фонд на Република България, неговата роля и значение като институция с общонационално значение. В експозицията са представени материали по създаването и организацията на деловодството и архивното дело в Българската армия. Изложени са печатни издания на архива, награди, с които е удостоен и получени подаръци от чужди военни делегации.

На церемонията присъстваха доц. д-р Михаил Груев, който е председател на Държавна агенция „Архиви“ и областният управител Георги Гугучков.

„Адмирации и за обновената читалня, и за по-красивата административна сграда. Поздравявам ви от името на академичната общност на Националния военен университет и от свое име по повод 70-та годишнина от създаването на Държавния военноисторически архив. Експозицията, която разгледах във фоайето, е доказателство за значението и ролята на военния архив като институция с общонационално значение“, каза в приветствието си към директора на архива Светлин Радев и към неговите гости и колеги.