Община Социални дейности

Откриха зала за психомоторно развитие и практика за деца в бившия ОДК

Официално откриха първата в социалните услуги на Община Велико Търново зала за психомоторно развитие и психомоторна практика за деца от ранна детска възраст до 12 години. В нея специалисти ще работят с посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи и Общностния център за деца и родители „Царевград“. Залата е оборудвана в Общинския детски комплекс.

Предложението дойде от експертите. В нея може да се работи индивидуално и групово. Заниманията имат значение за развитие не само на психомоторната практика от ранна възраст. Те способстват още за развитието и на интелектуалните способности на децата, имат образователен и възпитателен характер”, коментира Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново. В специализираната стая освен преместения от стаята за рехабилитация басейн с топки, има и новозакупени нови модули.

Психомоториката е подход, който дава възможност да се работи не просто през играта. В залата децата могат да експериментират със своето тяло и разположението му в пространството. Ценното е, че в груповите сесии те надграждат в общуването и емоционалността. Психомоторните практики винаги изхождат от основните качества и способности на децата, а не от дефицитите им. Спецификата в подхода е, че те могат да експериментират сами със себе си”, сподели Мария Недева – психолог в Центъра за социална рехабилитация и интеграция . Залата е финансирана със средства от бюджета на социалните услуги в общината.