Образование

Откриха деветите Мартенски студентски четения във Великотърновския университет

За девета поредна година в Ректората на ВТУ бяха открити Мартенските студентски четения на Историческия факултет.

От името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов и академичното ръководство приветствие към гостите и участниците в събитието отправи доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност на Великотърновския университет.

„Радвам се да видя толкова студенти и докторанти, участници в конференцията. Това е пътят към сериозната наука. По време на този престижен форум ще имате възможност да обменяте мисли и идеи със свои колеги, което ще помогне за вашето научно израстване. Пожелавам успех на конференцията!“, каза в приветствието си доц. Димитър Димитров.

След него приветствие към участниците отправи и доц. д-р Петя Събева, в.и.д. декан на Историческия факултет, проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет.

Традиционно в научния форум младите хора представят своите доклади в областта на хуманитаристиката – история, география, археология, културен туризъм и др. Участниците имат възможност да дискутират и дебатират интересни за тях теми.

Тази година участие в събитието са заявили 45 студенти и докторанти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Национална художествена академия и Тверския държавен университет, Руска федерация.