Образование

Откриват годишната изложба на студентите – творци във ВТУ

Традиционната годишна изложба на Факултета по изобразително изкуство ще бъде открита утре, 6 декември, от 11,00 ч. В Централния корпус проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова, зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията, ще поднесе приветствие от името на Ректора на Великотърновския университет.

Събитието ще бъде съпътствано от самостоятелна изложба на гл. ас. Тодор Тодоров –дългогодишен почетен преподавател в катедра „Живопис“ на ФИИ.

Годишната студентска изложба няма конкурсен характер. В нея са представени най-добрите постижения в областта на живописта, графиката, скулптурата, графичния дизайн, стенописта и рисунката. Тя демонстрира потенциала на младите творци в обучаваните професионални направления: Изящни изкуства и Педагогика на обучението по изобразително изкуство в двете образователни степени – „бакалавър“ и „магистър“, както и в образователната и научна степен „доктор“.

Жури, включващо представители на всички катедри и на Студентския съвет при ФИИ, с председател доц. д-р В. Аврамов, зам.-декан по художественотворческата дейност, ще отличи индивидуалните и групови постижения на участващите автори.