Образование

Отдават под наем ученическия стол в СУ „Емилиян Станев” с условие до 2,50 лв. цена на купона за храна

Ученическият стол в СУ „Емилиян Станев” да бъде отдаден за стопанисване под наем за срок от 5 години. Това предложение е внесла във Великотърновския общински съвет директорката на учебното заведение Кина Котларска. Имотът е публична общинска собственост. Представлява кухненски блок с площ от 280 кв. метра. Обявената минимална месечна конкурсна цена е 2000 лева. Наемателят се задължава да извърши ремонтни дейности в помещението в размер не по-малък от 12 000 лева, като представи разходооправдателни документи, чиято стойност ще бъде приспадната пропорционално от дължимия наем. Строително-монтажните работи трябва да се извършат съгласно предписания на Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалната здравна инспекция до 1 октомври тази година. Бъдещият наемател се задължава да осигури столовото хранене на учениците от СУ „Емилиян Станев” при спазване на всички нормативни изисквания и при цена на купон за едно хранене не по-висока от 2,50 лева.

В момента цената на купона за храна от кухнята в ОУ „Св. Патриарх Евтимий” е 1,80 лева. Така наречената „кухня майка” обслужва ученическото хранене във всички търновски училища, в Дебелец, Килифарево, Ресен и Самоводене.