Икономика

Отворени са офертите за изработване на технически проекти за ремонт на 172 км. пътища в област Велико Търново

Отворени са офертите за изработването на технически проекти за основен ремонт на близо 172 км републикански пътища в област Велико Търново, съобщават от АПИ. Изготвянето на проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект, след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. Целта на обществената поръчка е да се осигури проектна готовност за цялостен ремонт на отсечките.

Обществената поръчка е в 7 обособени позиции и общата й прогнозна стойност е 3 548 480 лв. без ДДС.

В обособена позиция 1 е проектирането на основния ремонт на 31,8 км от първокласния път I-3 Бяла – Плевен на територията на област Велико Търново. Това е едно от първокласните трасета, по което преминава основният трафик от София към ГКПП „Дунав мост 1“ при Русе. Индикативната стойност за изработване на техническия проект е 636 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

В обособена позиция 2 е проектирането на основния ремонт на 33,4 км от път II-55 Дебелец – Гурково през Прохода на Републиката. Отсечката е основна пътна връзка за интензивния тежкотоварен трафик между Северна и Южна България, както и за пътуващите от ГКПП „Дунав мост 1“ през Стара планина към ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Маказа“. Прогнозната стойност е 668 400 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

В обособена позиция 3 е изработването на технически проект за ремонта на 22 км от третокласния път III-303 Левски – Павликени – Керека. Третокласното трасе е най-кратката връзка между областите Велико Търново, Плевен и Ловеч. Индикативната стойност на поръчката е 554 400 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

В обособена позиция 4 е изработването на технически проект за ремонта на 46 км от път III-407 Стражица – Полски Тръмбеш – основна пътна връзка за жителите на общините Стражица, Полски Тръмбеш и Свищов с първокласния път I-4 в посока Варна и София. Прогнозната стойност е 920 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

В обособена позиция 5 е проектирането на основен ремонт на 9 км от път III-408 Стеврек – Глоговец. Третокласното трасе е най-бързата връзка на населените места в община Елена с област Търговище и с първокласния път I-4 в посока Варна и София. Индикативна стойност е 180 620 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

В обособена позиция 6 е изработването на технически проект за ремонта на 12 км от третокласния път III-4072 Стражица – Николаево, който свързва населените места в община Златарица с област Търговище. Прогнозната цена е 246 140 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

В обособена позиция 7 е проектирането при основния ремонт на 17 км от път III-4082 Чешма – Кесарево. Трасето е предпочитан маршрут от пътуващите от Разград за Попово. Индикативната стойност на поръчката е 342 920 лв. без ДДС, а срокът за изпълнението й е 60 календарни дни.