Здравеопазване

Отварят новия болничен корпус във Велико Търново през юни

Започна втора фаза в изпълнение на дейностите за изграждане и оборудване на новия корпус на областната болница „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново. В момента се извършват довършителни работи – поставяне на подова настилка и фаянс. Предстои стартиране на нова обществена поръчка за набавяне на мебели и медицински инвентар. С целева субсидия от здравното министерство ще се закупи още един скенер с по-високи параметри и ще се ремонтира помещението.

„През юни имаме намерение да започне функциониране на новия корпус като се преместят в него отделенията от района на старата болница. Добре ще е да се търси финансиране за създаване в освободените помещения на хоспис или отделение за терминални грижи. За всички е ясно, че гледането на тежко болни е голям социален проблем както за близките, така и за обществото“, коментира д-р Стефан Филев – директор на областната болница.