Денят

Отбелязваме Световния ден на туризма 27 септември

През септември 1979 г. в Torremolinos – Испания, на третата сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към ООН се взема решение за тържествено отбелязване на Световния ден на туризма, като неговото начало се поставя през 1980 г.

Изборът на датата 27 септември  съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм, а именно 10-годишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм към ООН. Оттогава Световният ден на туризма 27 септември се чества всяка година с различни събития.

Целта е да се засили усещането на международната общност към изключително важната роля на туризма и ролята му в социалния, културния, политическия и икономически живот на обществата.