Здравеопазване

Отбелязваме Световния ден за борба с наркоманиите

Днес се отбелязва Световния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици. Датата е приета от ООН през 1987 г. На този ден хора от целия свят изразяват своята съпричастност и активна позиция в битката с наркоманията.
Наркотиците са част от цивилизацията. Те проникват навсякъде и никой, независимо от социален статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях.
Във връзка с този ден се провеждат различни мероприятия, за предоставяне на достатъчно информация, свързана с употребата на наркотични вещества и отражението им върху живота на зависимите.
Епидемиологичните проучвания в България сочат, че непрекъснато се увеличава броя на хората, злоупотребяващи с наркотици и халюциногенни вещества. На европейският пазар продължават да нарастват броят, типовете и достъпността на психоактивните вещества. Отново в списъка с нови вещества преобладават синтетичните канабиноиди и синтетичните катинони.
По последни данни на Националния център по наркомании България е на пето място сред страните от ЕС с 42% смъртност на наркозависими до 25 годишна възраст.