Денят

Отбелязваме Деня на Приближение до пи

Днес отбелязваме Деня на Приближение до пи. Датата 22 юли се явява цифрово обозначение на дробта 22/7 (при календарен запис ден/месец). Денят се чества  тъй като 22⁄7 е известно приближение на π – 3,14. Без съмнение по-популярен е Денят Пи (на английски: Pi Day) –  празник, на който се празнува математическата константа π (пи). Той  се отбелязва на 14 март, тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на π в десетичния му вид.

Числото пи (π) е известно още под името Лудолфово число и Архимедова константа. То е една от най-известните и фундаментални константи в математиката, дефинираща се като отношение на обиколката на окръжност към нейния диаметър, чиято числена стойност е приблизително равна на 3,14.

Наред с това числото пи е и ирационално число, което означава, че точната му математическа стойност е непознаваема и дори съвременните компютри, изчислили милиарди цифри след запетайката, не са в състояние да определят абсолютната му и окончателна стойност.

Числото пи има близо 4-хилядолетна история, като за негови откриватели могат да се считат още жителите на Месопотамия. Математиците обаче считат за негови истински откриватели вавилонските магове, използвали го при строежа на легендарната Вавилонска кула.

Предполага се, че математическата константа е в основата и на строежа на знаменития Соломонов храм в Йерусалим, както и на египетските пирамиди в Гиза, в чиито пропорции е заложено числото 3,1416.