Съд

Осъдиха условно служителка в кметство за присвояване на над 12 бона

Наказание една година лишаване от свобода, отложено за срок от три години, постанови Районен съд – Свищов за обвиняемата В.Т.Н. за това, че  в периода от 01.01.2010 г. до 12.01.2016г .в с Червена, общ. Свищов, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – главен експерт присвоила парична сума в размер на 12 244,99 лв., собственост на кметството. Парите представлявали разходи без разходо-оправдателни документи и неосчетоводени приходи от административни услуги, нотариални заверки и др.

Присвояването било установено в началото на 2017г., когато е извършен планиран одит на отчитането  на  приходите и разходите  по касата на кметството в село Червена. Одитът бил предвиден за предходната календарна година 2016г., но с оглед установени несъответствия, ревизорите  разширили периода на проверката. За направените констатации е съставен Доклад, в който е установено, че  между действителните приходи от 112 178,67 лева и действителните разходи от 99 344,31 лева, след приспадане на намерената наличност от 400,00 лева  при проверката на касата е формирана липса в размер на 12 434,36 лева . Проверяващите установили, че касовата книга не е водена и не е приключена по надлежен ред, липсвали вторите екземпляри от квитанции за отчитане на събрани от подсъдимата данъци и такси, от банкови извлечения от сметката на Кметството, а в наличните касови ордери  липсвал подпис на кмета на селището.

Така магистратите постановяват наказание за бившата служителка една година лишаване от свобода, отложено за срок от три години. В.Т.Н. няма право три години да заема материално – отчетническа длъжност и трябва да заплати направените по делото разноски в размер на 1884,00 лева.
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд Велико Търново.