Икономика

Основен ремонт на пътя Лясковец – гара Кесарево предвижда концепцията за устойчива и безопасна инфраструктура в област Велико Търново

За 41 532 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове кандидатства Агенция „Пътна инфраструктура“ – Велико Търново. 41 532 000 лв. са по програма „Развитие на регионите“ и 10 000 000 лв. по програма „Околна среда“. Със средствата от  „Развитие на регионите“ се предвижда основен ремонт на път I-4 Севлиево – Велико Търново – Омуртаг в участъка от Лясковец до гара Кесарево. Пътят е основна транспортна артерия, която осигурява пряка връзка с  автомагистрала „Хемус“ и с път  I -5 от Русе до ГПП Маказа към Гърция и обезпечава транспортната обвързаност на общините Лясковец и Стражица както в национален, така и в международен план.

С инвестицията по програма „Околна среда“ е планирано изпълнение на трайни възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III -514 Горна Оряховица – Велико Търново с цел подобряване на връзките с индустриалните зони и летището в железничарския град.

„Предвидените дейности са подбрани и обединени въз основа на интегриран териториален подход. Изпълнението на инвестиционните намерения  ще допринесе за постигане на устойчива мобилност, подобряване  на транспортната свързаност и развитието на туризма в региона и напълно отговаря на идентифицираните потребности на Северен централен регион“, обобщи Екатерина Петрова, експерт в Областния информационен център.

Концепцията за устойчива и безопасна инфраструктура беше подкрепена от представители на АПИ, експерти, граждани по време на общественото й обсъждане в Ритуалната зала на Община Велико Търново.