Денят

Основателят на модерното пчеларство Марко Вачков е роден на 11 октомври

Марко Вачков  е български кооперативен деец. Основател на модерното пчеларство в България. Освен това е книжовник, публицист, преводач, читалищен деец. Роден е в Сухиндол. Завършва „Педагогика“ в  Свищов (1884) и „Земеделие“ в „Образцов чифлик”, Русе (1896).

Основава първата пчеларска организация в България през 1899 г. Започва да издава списание „Пчела“, на което е главен редактор (1902 – 1927). Участва в международни изложби по пчеларство в САЩ, Русия, Белгия.

Основава лозаро-винарска кооперация „Гъмза“, Българския пчеларски съюз (1911), кооперативна централа „Напредък“ (1919), Сухиндолската популярна банка (1919), пчеларска кооперация „Нектар“ в София (1920), Съюза на българските лозаро-винари (1920), Съюза на лозаро-винарските кооперации (1928).

Член е на УС на Съюза на популярните банки в София (1919 – 1935) и на УС на Върховния кооперативен съюз (1927 – 1928). Редактор е на вестници в Сухиндол.

Автор е на книгите „За лозарството и филоксерата в Сухиндол“,„Разсадник на американски лози“, „Отглеждане на пчелите в старите неразборни кошери“, „Пчеларска библиотека“ , „Ново пчеларство“, „Сухиндол и кооперацията му“.