Образование Община

Осем проекта от община Велико Търново спечелиха финансиране от ПУДООС

Осем проекта от община Велико Търново спечелиха финансиране от Националната кампания „Чиста околна среда 2023“ по обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

До 15 000 лв. финансиране получават проектите на кметство Ново село „Таблета захвърли, боклука разделно събери и край Негованка лагер построи“; Кметство Ялово с проект „Зелен оазис“; Кметство Вонеща вода с проекта си „Формиране на позитивна нагласа към природата чрез екотуризъм и изграждане на екопътека – по стъпките на Филип Тотю“; и Кметство Дебелец, участвало с проекта „Зелена и комфортна градска среда“.

Финансиране до 7 500 лв. получават ОУ „Димитър Благоев“ във Велико Търново с проект „Зелена класна стая – инвестиция в бъдещето“; ОУ „Христо Ботев“ с. Ресен с проект „Обичам природата – и аз участвам“; СУ „Владимир Комаров“ във Велико Търново с проект „Ние от СУ „Владимир Комаров“ обичаме природата и участваме в нейното опознаване и опазване“; и ДГ „Евгения Кисимова“ във Велико Търново с проект „Да се учим да правим, да се учим да бъдем“.