Образование

Организират ученически конкурс на тема „Св.Пимен Зографски – първият български будител”

Община Бургас, Центърът за подкрепа на личностното развитие в морския град, инициативният комитет за честване на 400-годишнината от успението на Св. Пимен Зографски и неделното училище към храм „Св. Пимен Зографски“ организират конкурс за рисунка и литературна творба за ученици на тема „Св. Пимен Зографски – първият български будител“.  Крайният срок е 21 октомври.

Конкурсът за рисунка е за ученици от I до XII клас в три възрастови групи: I – IV клас, V – VII клас, VIII – ХII клас, които могат да изпратят по една рисунка (акварел, темпера, пастели, туш, формат 35 / 50 см. без паспарту), а всякo училище, клуб, читалище или творческа формация  – до 5 рисунки. Литературният конкурс е за ученици в две възрастови групи: V – VII клас и VIII – ХII клас, които могат да изпратят до две произведения (есе или разказ, до 2 стандартни страници), придружени от информация за автора: трите имена на автора, училище/клуб/, клас, име на ръководителя, телефон за връзка.

Рисунките се изпращат на адрес: Бургас – 8000, ул. „Райна Княгиня” 11, Център за подкрепа на личностното развитие, за конкурса „Св. Пимен Зографски – първият български будител”, а литературните творби на e-mail smartodk@abv.bg.