Община

Организират традиционния благотворителен базар във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Традиционен Коледен благотворителен базар ще се проведе на 11 и 12 декември във фоайето на Пети корпус на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” във Велико Търново и на 12 декември в Ректората. Инициативата се провежда със съдействието на висшето училище и Сдружение „ЗОВ”.

Артикулите са изработени съвместно между деца в неравностойно положение и студенти от специалностите „Социална педагогика” и „Психология”. За присъединяване към каузата в подкрепа на деца без родители канят студенти, деца и младежи, лишени от родителска грижа от Центрове за настаняване от семеен тип във Велико Търново и Кризисен център за деца, жертви на трафик в Балван. Събраните средства ще бъдат предоставени на децата – творци, участвали в изработката на артикулите и ще бъдат изразходвани според техните потребности, споделят организаторите.