Образование

Организират курс за асистенти на лекарите по дентална медицина

   Обучение по професията ,,Асистент на лекар по дентална медицина“ организира за първи път във Велико Търново Варненският медицински университет. В края на курса участниците получават Свидетелство за професионална квалификация, валидно в България и страните от Европейския съюз. Завършилите обучението придобиват трета степен на професионална квалификация.

Обучението започва на 2 март и ще се проведе във Филиала на Варненския медицински университет в старата столица. Срокът за подаване на документи е 24 февруари. Всички желаещи да се обучават, трябва да имат завършено средно образование. Асистентът на лекаря по дентална медицина подпомага/асистира лекаря в предоставянето на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична и специализирана помощ, регистрирани по Закона за лечебните заведения. Асистентът подпомага и дейността на лекаря по дентална медицина при провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и през възстановителния период.