Община

Организират занимания по приложно колоездене в центровете за работа с деца и младежи в община Велико Търново

Занимания по приложно колоездене ще бъдат организирани в 20-е центъра за работа с деца и младежи, които функционират в населените места в община Велико Търново. Това стана ясно след разширена работна среща за безопасността на подрастващите и мерките за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм.

Идеята на приложното колоездене е да развие уменията на подрастващите във владеене на велосипеда и да сформира културата им на поведение на пътя. Това обясни директорът на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова пред кметове и кметски наместници на населени места край Старата столица, както и пред уредниците на младежките центрове.

„Включването на децата в занимания по приложно колоездене ще даде възможност за усвояването на теоретични знания и практически умения, свързани с безопасността им на пътя. Отчитайки интереса на подрастващите към велосипеда, наша отговорност е да създадем безопасна среда, в която те да се развиват пълноценно“, коментира още Росица Димитрова.

В детайли същността на заниманията и предпоставките за реализирането им в населените места бяха представени от кмета на с. Балван и председател на новооткрития клуб по приложно колоездене Недьо Георгиев. Той обясни, че обучението ще включва теми свързани с правилата за движение на всички участници – водачи, велосипедисти, пешеходци, отношенията между тях, разпознаване сигналите на регулировчика, правила за безопасно управление на велосипед, движение при лоши пътни условия извън населените места, оказване на първа помощ и др. В практическата част децата управляват колело, като преминават през различни препятствия. Техни помощници ще бъдат полицейски служители.

В работната среща участваха и представители на дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“.