Община Полиция

Организация на контролно-пропускателните пунктове във Велико Търново

Организация на контролно-пропускателните пунктове за влизане във Велико Търново и излизане от града: седем са локациите за осъществяване на проверки. Местоположението им е представено на интерактивна карта с адрес:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1LB8pz6WTYoTOtlT4ST5zPAoXWSRK85W5&ll=43.04324201795687%2C25.684721125916667&z=12.

 

КПП на главния път от Велико Търново към Варна, в района след с. Шереметя.

КПП на главния път от Велико Търново към проходите „Шипка“ и „Хаинбоаз“ – след Дебелец, в района на събирането на пътищата към Габрово и към Гурково.

КПП на главния път от Велико Търново към София, до разклона за с. Леденик.

КПП на главния път от Велико Търново към Русе, в района на бензиностанцията след пречиствателната станция.

КПП на третокласен път Велико Търново – Арбанаси – Горна Оряховица, на изхода на Горна Оряховица.

КПП в района на Западна индустриална зона – до „Елмот“ АД.

КПП на третокласен път Присово – Миндя, след с. Присово.

 

Без пропускателен режим е движението между Велико Търново и най-близко разположените населени места от общината – Дебелец, Присово, Беляковец, Арбанаси, Шереметя, Малки чифлик.

Пътуващите от селата Велчево, Пчелище, Церова кория, Къпиново и Миндя ще преминават през КПП в района на с. Присово.

Със заповед на Министъра на здравеопазването се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове. Пропускат се лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

полагане на труд в населеното място;

здравословни причини на пътуващия или на негови близки;

завръщане на адрес: постоянен, настоящ или на който пътуващият временно пребивава;

необходимост от полагане на грижи за родини или близки, живеещи в различно населено място от това на пътуващия;

необходимост от снабдяване за себе си или за лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост и лекарства, когато в съответното населено място няма търговски обекти или аптеки.

Обстоятелствата се удостоверяват със:

служебна бележка или карта от работодателя;

медицински документ;

документи за самоличност;

декларация по образец на МВР за причината, налагаща пътуването.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка/карта, с приоритет се пропускат служители:

на хранителни вериги и аптеки;

доставчици на хранителни продукти и лекарства;

на ВиК, електроснабдителни и топлоснабдителни дружества;

извършващи неотложни ремонти и/или аварийни дейности.

 

С приоритет се пропускат превозни средства със специален режим на движение и лицата, нуждаещите се от спешна медицинска помощ.