Образование Община

Оптимизират приема на първокласници в търновските училища

Нови правила за прием на първокласниците в училищата на територията на Велико Търново и населените места в общината ще оптимизират процеса и сформирането на ученическите класове. За целта са предложени допълнителни критерии, които са в синхрон с новите изисквания на Министерството на образованието и науката, както и с цялостната държавна политика, поставяща просветата като водещ приоритет.

Родителите вече ще могат да избират дали да посочват постоянен или настоящ адрес. Водеща роля при записването ще има продължителността на актуалното местоживеене в района на училището – дали е от три и повече години, за време от една до три години, или от 12 месеца. В съответното учебно заведение могат да бъдат записвани и деца от други квартали и райони, но само при условия, че са останали свободни места.

Допълнителните критерии за точкуване на бъдещите първолаци предвиждат най-много точки да получават деца с трайни увреждания над 50%, малчугани с двама починали родители или със специални образователни потребности, както и децата от центровете за социални услуги. Допълнителни точки ще получават семейства, чиито бъдещи първокласници имат по-големи братя и сестри в същото училище. Същото важи и за дете, което е било в подготвителна група в съответното учебно заведение. Отменен е критерият, който даваше привилегия на децата, чиито родители са заети в системата на образованието.

Новите правила ще бъдат гласувани на предстоящата в края на месеца сесия на Великотърновски общински съвет.

До 30 март ще бъде готов училищният план-прием за предстоящата учебна 2018-2019 година. От 1 до 5 юни майките и татковците ще могат да подават писмени заявления за участие в определените три класирания за първокласници. Първото класиране ще бъде оповестено на 10 юни, а записванията ще са през следващите два дни. Второто класиране ще излезе на 13 юни, а третото – на 16 юни. След него записванията ще продължават до 15 септември.

Очакванията са, че наесен първокласниците в Старата столица и общината отново ще са над 700. Толкова е броят на шестгодишните малчугани, обхванати в подготвителните групи в детските градини и училищата. Цифрите съответстват на добрата демографска тенденция във Велико Търново и увеличаващото се през последните години население.

До 30 април продължава записването на малчугани в първите възрастови групи на 23-е детски градини във Велико Търново и населените места от общината. Според данните от информационната система за гражданска регистрация, 762 са великотърновчетата, подлежащи на прием от 1 септември 2018 година. На 1 юни на сайта на Община Велико Търново ще бъдат публикувани списъците с класирани деца, както и свободните позиции в детските градини. Записването след първото класиране продължава до 15 юни, а на следващия ден ще бъде обявено второто класиране.