Здравеопазване Образование

Определиха победителите в конкурса „С аромат на кафе или чай, но без цигара”

По повод на Международния ден без тютюнопушене – 15 ноември 2018 година във всички училища на област Велико Търново беше обявен конкурс за подложка на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара”. Конкурсът е организиран от РЗИ –Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново и Регионално управление на образованието – Велико Търново и се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г и Общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”.
В конкурса взеха участие 402 ученици от І до VІІІ клас от 19 училища в област Велико Търново с общо 563 творби, разпределени в две възрастови групи, съответно от І до ІV клас и от V до VІІІ клас.
Представените подложки в конкурса се разпределиха в две основни групи, както следва:
Първа група – творби на ученици от община Велико Търново. Журирани са общо 215 творби, изработени от 162 ученика от 7 училища в община Велико Търново (ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Бачо Киро“, СУ „Владимир Комаров“ и СУ „Вела Благоева“ от гр. Велико Търново; ОУ „Свети Иван Рилски“ – с. Балван, ОУ „Христо Смирненски“ – с. Самоводене и ЧОУ „Димитър Екимов” – с. Русаля).
? Втора група – творби на ученици от област Велико Търново (като в журирането не участват, творбите от първата група). Представени са общо 348 творби, изработени от 240 ученика от 12 училища извън община Велико Търново (СУ „Вичо Грънчаров“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ от гр. Горна Оряховица; ОУ „Елин Пелин” – с. Първомайци; СУ „Максим Райкович“- гр. Лясковец; СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов; СУ „Бачо Киро” – гр. Павликени; ОУ „Бачо Киро“ – гр. Бяла Черква; ОУ „Васил Левски” – с. Петко Каравелово”; ОУ „П. Р. Славейков“ – с. Джулюница; ОУ “ Христо Ботев“ – с. Ореш и ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Виноград.)
На 22 ноември 2018 г. комисия в състав: председател: Мариета Иванова Конова – председател на Съюза на българските художници във Велико Търново и членове: Бонка Караиванова-Долчинкова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Велико Търново, д-р Диляна Вачкова – гл. експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в община Велико Търново, Йорданка Илиева и Анелия Козлева – главни експерти в отдел „ПБПЗ” в РЗИ-Велико Търново оцени представените творби по критериите: придържане към темата, оригиналност на идеята, самостоятелност на изпълнението и определи победителите в конкурса.

 

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

УЧЕНИЦИ І – ІV КЛАС

Първо място
Николета Недева от СУ „Владимир Комаров – гр. Велико Търново
Второ място – Преслава Спасичкова от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново
Трето място – Надежда Върбанова от СУ „Владимир Комаров” – гр. Велико Търново
Поощрителна награда – Никол Николова от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново
Специална награда: 2 г клас от ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – гр. Велико Търново за изработени 24 творби с послания за отказ от тютюнопушене

 

УЧЕНИЦИ V – VІІІ КЛАС

Първо място – Мария Ошкина от ОУ „Бачо Киро” – гр. Велико Търново
Второ място – Калина Николова от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“– гр. Велико Търново
Трето място – Боян Тананеев от СУ „Вела Благоева” – гр. Велико Търново
Поощрителни награди: Калояна Цонева от СУ „Вела Благоева” – гр. Велико Търново
Рая Цончева 6 клас от СУ „Вела Благоева” – гр, Велико Търново

Диана Караиванова от ОУ „Бачо Киро” – гр. Велико Търново

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

УЧЕНИЦИ І – ІV КЛАС

Първо място – Владимир Христов, СУ „Вичо Грънчаров” – гр. Г. Оряховица
Второ място – Венелин Хинов СУ „Вичо Грънчаров” – гр. Г. Оряховица
Второ място – Николай Николаев – СУ „Бачо Киро” – гр. Павликени
Поощрителни награди:
Петър Ангелов СУ „Николай Катранов” – гр. Свищов
Мария Костадинова СУ „Вичо Грънчаров” – гр. Г. Оряховица
Михаела Станкова ОУ П. Р. Славейков” – гр. с. Джулюница
Специални награди:
4 в клас от СУ „Вичо Грънчаров” – гр. Горна Оряховица (колективна творба)
4 в клас на СУ „Николай Катранов” – гр. Свищов (най-масово участие на паралелка от областта)

 

УЧЕНИЦИ ОТ V -VІІІ КЛАС

Първо място – Изабел Борисова, СУ „М. Райкович” – гр. Лясковец
Второ място – Дамяна Савова, ОУ „Елин Пелин” – гр. с. Първомайци
Трето място – Ашиме Арифова, ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Г. Оряховица
Поощрителна награда: Кязим Кязимов, ОУ „Васил Левски” – с. Петко Каравелово

 

Награждаването на победителите в конкурса ще се проведе на 5 декември 2018 г. от 14:00 часа в салона на РЗИ – Велико Търново, а на останалите участници грамотите ще бъдат изпратени по училища.