Съд

Нито една оправдателна присъда в Апелативен съд

Касационната проверка e инстанционния контрол, на който подлежат съдебните актове, тя съди за тяхното качеството и предоставя основен индекс за бързината на съдебните производства. Това подчерта ръководителят на Великотърновски Апелативен съд Янко Янев. В доклад за годишната дейност на въззивната инстанция Янев посочи, че Върховния съд е приключил общо 242 обжалвания, като изцяло потвърдил  и недопуснал до касационно обжалване решенията и определенията по 212 от тях, или 87,6% от всички обжалвани дела. Така Янев коментира бързината и качеството на работата на търновските магистрати, които са приключили над 90% от делата в рамките на тримесечие.

Председателят на Апелативния съд подчерта и друг показател от доклада – инстанцията не е постановила или потвърдила нито една оправдателна присъда. Според началника на магистратите, това говори и за добра дейност на прокуратурата в апелативния район.

Всеки съдия е разглеждал осем дела на месец, от тях решени са седем. В съпоставка с другите апелативни съдилища в страната Търновският се нарежда на второ място по натовареност. Изпреварва го единствено Софийски съд, след старата столица се нареждат Пловдив, Варна и Бургас с близо половин процент разлика. Увеличил се е броят искания за предсрочно освобождаване от затвор, както и тези за налагане или изменения на мерки за неотклонение. Извън тези нови касационни и частно-наказателни производства, настоящите за разглеждане на дела от общ характер запазват устойчивост на постъпленията. Това се дължи на запазващият се брой дела, постъпващи в окръжните съдилища, които приключват със споразумение и не подлежат на въззивен контрол, обясни Янев.

Въпреки нарастващия брой разглеждани дела, натовареността остава почти същата. Причина за това са незаетите през 2015 г. щатни бройки в наказателно отделение, които постепенно са били попълнени. През март 2016, заместник-административен ръководител на съда стана бившия председател на Окръжния съд – Мая Маркова. След конкурс за повишаване на квалификацията и преместване в Апелативен съд са назначени Красен Георгиев и Корнелия Колева. Командированата в Апелативен съд Теодорина Димитрова се върна обратно в Окръжния и го оглави като административен ръководител. В гражданското и търговско отделение има една незаета щатна бройка, която се оваканти след като Александър Цонев бе командирован във Върховен касационен съд, там той работи като съдия от декември. През настоящата година, поради пенсиониране, вероятно ще се освободят три места, през 2018 още един от магистратите ще навърши пенсионна възраст. Пет свободни щатни бройки са близо една трета от състава на въззивната инстанция, коментира Янев. Той изрази надежда, че ВСС в бързи темпове ще обяви съответните конкурси за попълване на свободните позиции, в противен случай, според него, дейността на съда би се затруднила изключително много.