Община

Опасни отпадъци от домакинствата ще се събират тази седмица в кварталите „Картала“ и „Колю Фичето“

Опасни отпадъци от домакинствата ще се събират тази седмица в кварталите „Картала“ и „Колю Фичето“. Кампанията е втора във Велико Търново от началото на годината.

Утре, 12 юни /сряда/, мобилният пункт ще бъде разположен в кв. „Картала“ – на паркинга на ул. „Стоян Михайловски“.

На 13 юни /четвъртък/ акцията продължава в кв. „Колю Фичето“, на паркинга на ул. „Симеон Велики“ срещу Mall Veliko Tarnovo. Във всеки от двата дни работното време на пункта е от 10,00 до 16,00 ч.

Всеки може да предаде следните видове отпадъци:

– лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила;

– излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

– негодни за употреба батерии и акумулатори;

Организатори са Община Велико Търново и „Балбок Инженеринг“ АД.