Образование

Онлайн работилница „Ролята на културното наследство в популяризирането на туризма в България“

Онлайн работилница организира катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието е традиционно, тази година темата беше „Ролята на културното наследство за популяризиране на туризма в България“.

Работилницата беше открита от ас. д-р Олга Манчева-Али, която даде информация за избора на тема за събитието. Тя сподели, че културното наследство е основен ресурс за развитие на културния туризъм, а също така посочи данни, според които културният туризъм съставлява близо една пета от световния туристически пазар и е определян като инструмент за постигане на икономически растеж, заетост, както и възможност за обмен на знания и информация за културата на различните  народи.

Събитието беше водено от ас. Жанина Стоянова, която е д-р по етнология и преподавател в катедра „Туризъм“. Тя даде повече подробности относно целта и начина на протичане на работилницата, а именно представяне на туристически маршрути, които са базирани и същевременно популяризират материалното и нематериалното културно наследство.

Ученици от професионалните гимназии по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново, „Алеко Константинов“ – Плевен,   и     „Иван П. Павлов“ в Русе и студенти от специалност „Туризъм“ при Стопанския факултет на участваха в работилницата.

Даниела Мартинова и нейният наставник инж. Славка Проданова от гимназията в старата столица представиха кратко видео с разказ за част от паметниците на скулптора Панайот Димитров – Понката.

Възпитаниците на плевенската гимназия Диян Василев, Паола Маладжикова и Симеон Боянов заедно с техния учител Петя Христова представиха сгради и учреждения с военна история.

Русенските ученици Мартина Банева, Моника Великова и Алекс Илиев и техният учител Йордан Адолфов пренесоха аудиторията „По следите на съвременния туризъм в район Русе“. Представени бяха два интересни маршрута – единият с ръководител Й. Адолфов, а другият с ръководител Иван Бонев.

С авторски снимки и интересна информация студентите Елеонора Янчева и Иван Щирков с наставник ас. д-р Жанина Стоянова представиха част от културното наследство на с. Арбанаси.

„В нашата катедра винаги сме имали и имаме много ясна визия за приемствеността и връзката както с бизнеса, така и с училищата. Работата в съвместни проекти и изяви смятаме за обогатяваща за всички страни, а създаването на устойчиви във времето партньорства, е наша кауза“, каза ръководителят на катедра „Туризъм“ доц. Венцислав Статев.