Образование

Онлайн „Менторски проект” и клуб „Образование” започна сдружение ЗОВ

Сдружение ЗОВ България стартира онлайн „Менторски проект” и онлайн клуб „Образование”. През октомври екипът му обучи 60 студенти-доброволци от ВТУ в специалностите „Социална педагогика”, „Начална училищна педагогика и специална педагогика”, „Предучилищна педагогика и логопедия” и „Психология” за работа с деца в риск и работа с деца в онлайн среда. Младежите вече започнаха индивидуална и групова работа в онлайн среда с 40 деца от  четири Центъра за настаняване от семеен тип за деца във Велико Търново. Предстои в инициативата да бъдат включени още деца от Начално училище „Цани Гинчев” в Лясковец.

Екипът на Сдружение ЗОВ изготви и десетки електронни и онлайн ресурси – видеоклипове за онлайн индивидуална и групова работа, ресурси за развиване на познавателни способности, ролеви игри, учене и комуникация.

Огромна благодарност на ръководствата и екипите на ЦНСТДМ 1 и 2, ул.„Цветарска”, ЦНСТДМ 2 ул. „Иларион Драгостинов” и ЦНСТДМ 3 ул. „Колоня товар”, В. Търново и НУ „Цани Гинчев”, Лясковец за подкепата, екипната работа и възможността децата да получат допълнителна подкрепа и комуникация, а студентите – истински опит в работата с деца в реална електронна среда. Всички ние – екипът на ЗОВ, доброволците, колегите от социалните услуги и децата се отправяме към едно ново предизвикателство и истинско приключение по пътя на електронното и дистанционното образование и социална работа“, коментира Катерина Дончева – председател на сдружение ЗОВ България и преподавател във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.