Образование

Онлайн кандидатстудентска кампания ще проведе Великотърновският университет

Новата кандидатстудентска кампания на Великотърновския университет ще премине  чрез онлайн системите и платформите на висшето училище. Това обяви зам.-ректорът по учебната дейност доц. Димитър Симеонов. Тя ще започне точно в 9,00 часа на 1 декември с утвърдилата се вече като бранд акция „Рано Рани“, по време на която кандидат-студентите могат да запазят място или да се запишат в желана от тях специалност. „В акцията всеки  кандидат-студент може да запази място в предпочитана специалност с гаранция от Университета за по-късно записване, като местата се пазят до 29 юни 2022 г. Първата възможност е за запазване на място от  завършващите през 2022 г. Втората възможност е за директно записване още от 1 декември в първи курс за новата академична година. От нея могат да се възползват всички с диплом за завършено средно образование, издаден след 2008 г. и отговарят на изискванията на съответната специалност. Третата възможност за запазване на място е за завършилите преди 2008 г. Те обаче трябва да се явят задължително на един от трите общоуниверситетски изпита“, поясни доц. Симеонов.

Общоуниверситетските изпити са по Български език, История на България и Английски език. Планирано е да се състоят  в дистанционна форма на 12 февруари, 12 март, 9 април и 4 юни.

Срокът за подаване на документи за участие в класиранията   е от 13 до 29 юни. Първото класиране ще бъде изнесено на 5 юли, а второто – на 12 юли, уточни доц.  Димитър Симеонов.