Съд

Окръжният съд във Велико Търново посрещна 13 стажант-юристи

13 стажант-юристи ще проведат задължителния си стаж в Окръжен съд – Велико Търново. На официална церемония съдебните кандидати бяха приветствани от зам.-административния ръководител – председател на съда съдия Ивелина Солакова, която им даде практически насоки за провеждането на стажа и ги посъветва максимално да се възползват от времето прекарано в органите на съдебната власт.

„В рамките на този стаж, вие трябва да сте активната страна и да търсите съдействие от наставниците, които са ви определени, за да научите колкото се може повече“, посъветва младите юристи съдия Солакова. Зам.-председателят на Съда изрази надежда, че поне с една част от тях след време ще се срещнат в съдебната залата. „Надявам се с някой от вас да застанем редом един до друг в съдебната зала в качеството ви на младши съдии, прокурори, а защо не и на адвокати. Но каквато и професионална реализация да изберете, винаги се водете от закона“, посочи съдия Солакова, припомняйки латинската сентенция „Не бива да се отстъпва от думите на закона“.

Постъпилите в Окръжен съд – Велико Търново съдебни кандидати са завършили специалност „Право“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Те подписаха актовете за встъпване и получиха стажантските си книжки от административния секретар на Окръжен съд.

Задължителният стаж след завършване на висшето им образование е с продължителност шест месеца, като от тях два месеца е основният стаж, а четири – професионалният. През двата месеца на основния си стаж младите юристи се запознават на място с дейността на различните органи на съдебната власт, адвокатурата и нотариалната дейност. В Окръжен съд те ще прекарат една седмица, през която ще придобиват опит и практически познания по насрочването, подготовката и провеждането на съдебни заседания по граждански, наказателни и търговски дела. Te ще имат възможност да пишат и проекти на съдебни решения под напътствията на определените им наставници.  След приключване на задължителния стаж, съдебните кандидати ще положат изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието.