Образование Съд

Окръжен съд – Велико Търново обявява ученически конкурс за есе и компютърна презентация

Окръжен съд – Велико Търново обявява ученически конкурс за есе и компютърна презентация. Темата е „Чистата ми съвест е по-важна от всички присъди“

 

РЕГЛАМЕНТ:

 

 1. Право на участие в конкурса имат ученици от 8 до 12 клас.
 2. Изисквания:

2.1. Формат:

 • за есе – до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12;
 • за компютърната презентация – размер на файла – до 15 МБ, формат на файла – pdf, ppt, pps, pptx.

2.2. Придружаваща информация:

 • трите имена на автора;
 • учебно заведение и клас;
 • личен телефон;
 • e-mail за връзка.

2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите: на e-mail: vtos.pr@abv.bg до 29 април (включително) 2021 г.

2.4. Всеки автор може да участва с една творба във всяка отделна категория.

 1. Критерии за оценяване:

3.1.Изисквания за есето:

 • тематична свързаност;
 • последователност/логика на изложението;
 • структура: увод – изложение – заключение.
 • езиков речник и умение да бъде използван;
 • правопис и пунктуация.

3.2.Изисквания за компютърна презентация:

 • оригиналност;
 • автентичност
 • използване на различни по вид художествени изразни средства и оформление.
 1. Оценяването ще се осъществи от жури от Окръжен съд – Велико Търново.
 2. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Окръжен съд – Велико Търново.
 3. Авторите на класираните на първите места есета и компютърни презентации ще получат грамоти и материални награди.