Денят

Около 3 400 души във Великотърновска област са на воден режим

27 жители на град Елена и 3 390 души в 6 села в област Велико Търново са засегнати от воден режим, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Причината за режима е намален дебит на водоизточника.

Общо 116 951 души в страната живеят в места с нарушено водоснабдяване. Това показват актуалните данни на ВиК операторите в страната към 30-ти декември 2019 година. На воден режим са жители на 5 града  (83 037 засегнати)  и  99 села  (33 914 засегнати жители).

Най-много от тях са в Перник – 73 111, като общо за областта засегнатите от нарушено водоснабдяване са 81 969 души, живеещи в 2 града (Перник и Батановци) и 17 села.

Другите населени места на воден режим са в областите Търговище, Шумен, Сливен, Велико Търново, Ловеч, Монтана, Бургас, Габрово и  Кюстендил.

Основната причина за нарушеното водоснабдяване е намаленият дебит на водоизточниците.