Община

ОД „Паркинги и гаражи“ планира 935 000 лв. приходи през 2020 г.

935 000 лв. са планираните приходи за 2020 г. на ОД „Паркинги и гаражи“ във Велико Търново. Най-много – 309 000 лв., се очаква да постъпят от зоните за платено паркиране, както и 150 000 лв. от принудителното преместване на ППС. Предвидените разходи за годината са в размер на 905 000 лв., 138 000 лв. ще са за поддръжка на платените зони, паркингите и маркировката, както и за подмяна на знаци и табели и закупуване на гориво и резервни части на служебните автомобили.

Към настоящия момент местата в 16-те зони за платено паркиране в старата столица са 593. Предвижда се увеличаване на броя им, както следва: – пл.”Славейков” и ул .’’Ст.Стамболов” №50 – с 1 бр. паркоместа (поради премахване на тото пункт); – .ул.’’Васил Левски” №6-10 и №1-15 – с 4 бр. паркоместа (поради преместване на таксиметрови стоянки в западната част на зоната) – ул.“Ал. Стамболийски” до хотел „Етър“ – с 10 бр. паркоместа (поради отпадане на автобусна спирка до хотел “Етър“). Така паркоместната през настоящата година ще станат 608.

Очакваният приход от денонощно-охраняем паркинг на ул.”Крайбрежна” е в размер на 48 300 лв. На открития паркинг „Краков”, разполагащ с 90 бр. паркоместа, се предвижда хидроизолация на земната площ с цел предпазване на покритият паркинг от течове на вода през есенно-зимния сезон. Очакваният приход там е в размер 59 600 лв.

Паркингът за принудително преместени ППС се намира в района на Старото военно училище и разполага с 24 бр. паркоместа. Там предстои прокарване на водопровод и канализация, преасфалтиране на подхода от главния път към паркинга и пукнатини и вдлъбнатини по равната част на паркинга. Ще се освежи хоризонталната маркировка и ежедневно ще се следи за хигиенизирането на паркоместата. Своевременно ще се почистват тревните площи в района на паркинга и ниската растителност. Очакваният приход от този паркинг е в размер 53 600 лв.

В осем зони за платено паркиране от общо 16 бяха монтирани и въведени в експлоатация 8 паркинг автомати, които бяха закупени със собствени средства на дружеството. От общинското дружество отчитат необходимостта от монтиране и въвеждане в експлоатация на още 12 броя паркинг автомати във всички зони за платено паркиране, с което ще се обезпечи изцяло удобството на желаещите клиенти за самотаксуване.