Община Общински съвет

Одобриха проект за близо 4 млн. евро на община Велико Търново по INTERREG

Одобрено е проектното предложение на община Велико Търново за финансиране по Приоритетна ос „Добре свързани региони” на програма INTERREG за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в града. Общината е партньор по проекта с община Калафат и Сдружение „Бъдеще днес”, като общата финансова рамка е от 7 970 005 евро. Финансирането за община Велико Търново е в размер на 3 960 847 евро.

Със средствата ще бъдат рехабилитирани и реконструирани ул. „Опълченска”, ул. „Теодосий Търновски” от връзката с ул. „Магистрална” до ул. „Димитър Найденов”; ул. „Димитър Найденов” от ул. „Теодосий Търновски” до ул. „Сливница”; ул. „Сливница” до ул. „Димитър Найденов” през ул. „Григорий Цамблак” до ул. „Климент Охридски”, ул. „Григорий Цамблак” и ул.”Ксилифорска”.

Собственият финансов принос на община Велико Търново е в размер на 79 256 евро. На предстоящото заседание на местния парламент ще бъде гласувано и осигуряването от страна на общината финансиране в размер на 1 890 000 евро за реализацията на недопустими, но задължителни дейности, съгласно одобреното от Програмата инвестиционно намерение в рамките на проекта.