Здравеопазване

Одобриха проекта за областна здравна карта

В Областна администрация Велико Търново се проведе второто заседание на комисията за изработване и приемане на областна здравна карта на област Велико Търново, отразяваща потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срещата беше водена от областния управител проф. д-р Любомира Попова.
Община Велико Търново предложи да бъдат увеличени леглата в белодробната болница „Д-р Трейман“. Комисията прие и предложението на Община Полски Тръмбеш леглата за физикална и рехабилитационна медицина в областта да бъдат 322, а не 268.
„В областта има три болници по физикална медицина и те са в Овча могила, Вонеща вода и Полски Тръмбеш. Тъй като тези лечебни заведения са с национално значение и в интерес на пациентите, трябва да се запази сегашният брой на легла от 322”, каза кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров.
Според Методиката за населението в областта са необходими 1581 болнични легла и 196 лекари специалисти. Предложението на комисията е в здравната карта да бъдат включени 346 специалисти.
Проектът на областна здравна карта бе приет и ще бъде изпратен за одобрение от Министерството на здравеопазването в срок.