Образование Общински съвет

Одобриха план-приема в VІІІ клас на гимназиите в община Велико Търново

Великотърновският общински съвет одобри план-приема в VІІІ клас на гимназиите в Общината за учебната 2019/2020 г. По пет паралелки предлагат ПМГ „Васил Друмев” и Езиковата гимназия „Д-р Асен Златаров”. ПМГ е заявила 2 паралелки с математически профил и по една в профилите „Софтуерни и хардуерни науки”, „Природни науки” и „Приложен програмист”. Петте паралелки в Езикова гимназия са с профил „Чужд език”.

СУ „Емилиян Станев” предлага на бъдещите осмокласници по една паралелка в направленията „Софтуерни и хардуерни науки” и „Графичен дизайн” и предвижда две маломерни паралелки по „Музика” и „Изобразително изкуство”.

СУ „Вела Благоева” заявява една паралелка в профил „Обществени науки”, а СУ „Владимир Комаров” – една в професията „Техник по автоматизация”, която е в списъка на защитените от държавата специалности.

Спортно училище Велико Търново осъществява прием от пети клас. За учебната 2019/2020 г. школото предвижда една паралелка от 29 ученици, разпределени в 6 вида спорт.