Денят

Одобриха коригиран инвестиционен проект за почистване коритото и бреговете на Янтра и Негованка

Междуведомствена комисия, председателствана от зам.-областния управител Огнян Стоянов одобри коригираните инвестиционни проекти за обект „Почистване коритото и бреговете на река Янтра и река Негованка на територията на Община Велико Търново“.

Проектът е изготвен още преди 10г. по поръчка на община В.Търново. След промените в закона за водите от 2015г. обаче, речните корита извън урбанизирани територии стават отговорност на Областна управа. По самия проект РИОСВ и „Басейнова дирекция“ са имали забележки, че не отговаря на екологичните изисквания, които са коригирани в съответствие с препоръките им и съгласно констативните протоколи на Междуведомствената комисия от 01.12.2021г. Актуализацията, одобрена на заседанието, се отнася до четвърти участък на р. Янтра – 350 м. преди и 150 м. след моста на общинския път между селата Леденик и Шемшево и до пети участък на р. Янтра „Леката“ /150 м. западно от воденицата на с. Леденик, община В. Търново/ – 400 м. по течението на реката след „Леската“ /150 м. южно от воденицата/.

За четвърти участък ще бъдат премахнати 21 броя дървета, както и падналите дървета и клони във водното течение. За пети участък ще бъдат премахнати 8 броя дървета и падналите дървета, клони и дънери във водното течение, както и чуждите инвазивни дървесни видове по бреговете. Също така ще се премахнат четвърти наносен остров и наносните в речните ръкави.

За целта временно ще бъдат изградени диги и строителен път, който да осигури достъп на механизираната техника и проводимост на реката, а след приключване на дейностите ще се възстанови естествения терен.

Финансирането е осигурено от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии през 2019 г., когато прогнозната стойност на проекта е била 654 745 лв.

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на техническите дейности